Open menu

VVE Assuradeuren


Verzekeraars

Als gevolmachtigd agent werken wij uitsluitend samen met de tussenpersoon.

Wij treden op als gevolmachtigd agent, dat wil zeggen dat wij de door de tussenpersoon ingediende aanvragen of mutaties beoordelen en al dan niet over gaan tot acceptatie. Als wij een aanvraag of mutatie accepteren dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schaden en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend is over het algemeen niet actief betrokken bij uw individuele verzekering. Zij verstrekken ons richtlijnen en instructies waaraan wij ons moeten houden. Pas bij grote risico's of grote schades vindt er overleg met de verzekeraar plaats.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor de volgende verzekeraars:

  • DAS
  • HDI Gerling
  • Markel
  • Nationale-Nederlanden
  • Reaal
  • Samenwerking Glasverzekering