Open menu

VVE Assuradeuren


Procedures

Bij klachten

Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan kunt u deze indienen bij onze directie. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij dit Klachteninstituut.

Bij conflicten

De tussenpersoon bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl wij de belangen van de verzekeraar bewaken. Als zij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.