Open menu

VVE Assuradeuren


Gevolmachtigd agent

Als gevolmachtigd agent hebben wij de bevoegdheid om namens meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Wij bieden uitsluitend verzekeringen aan via een onafhankelijke bemiddelaar. Hierbij nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso.

Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraars. Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

En bij schade?

Wij regelen dat allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service.

Met onze schadeservice worden opstal- en glasschades in natura uiterst efficiënt afgehandeld. Speciaal ontwikkeld om particuliere opstal- en glasschades, waarbij herstel in natura mogelijk is, sneller en efficiënter te melden, af te handelen en te herstellen.